Коллектив авторов Korrakaitseseadus. Kommenteeritud valjaanne

Коллектив авторов Korrakaitseseadus. Kommenteeritud valjaanne

Содержание этой книги Коллектив авторов Korrakaitseseadus. Kommenteeritud valjaanne. • Triin Roosve – Sisekaitseakadeemia oigus- ja sotsiaalteaduste keskuse riigioiguse ja haldusoiguse lektor, kogenud taienduskoolituste labiviija • Ulle Vanaisak – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledzi karistus- ja menetlusoiguse oppetooli politsei sekkumisoiguse lektor, oppekavade looja ja rakendaja, kogenud taienduskoolituste labiviija Teavik on moeldud abivahendiks riikliku jarelevalve padevusega korrakaitseorgani ametnikele (nait. Esmakordselt on valminud korrakaitseseaduse kommenteeritud valjaanne. Viidatud on teadusuuringutele, kohtulahenditele, oiguskantsleri soovitustele, oigusalasele eesti- ja valismaisele teaduskirjandusele ning paragrahvide sisu paremaks moistmiseks on toodud elulisi naiteid (piirnevad 2017. • Mait Laaring – Eesti Vabariigi Riigikohtu Pohiseaduslikkuse jarelevalve kolleegiumi nounik, Tartu Ulikooli haldusoiguse lektor • Siiri Pars – kauaaegne Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia kulalislektor, kogenud taienduskoolituste labiviija • Helen Kranich – Oiguskantsleri Kantselei oiguskorra kaitse osakonna oiguskantsleri vanemnounik, kogenud taienduskoolituste labiviija • Ele Nuka – Politsei- ja Piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik, Sisekaitseakadeemia kulalislektor • Jaak Kiviste – Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledzi korrakaitse ja taktika oppetooli juhataja-lektor, turvataktika ekspert • Monika Mikiver – Oiguskantsleri Kantselei oiguskorra kaitse osakonna oiguskantsleri vanemnounik, kogenud taienduskoolituste labiviija. Teose autorid on spetsialistid, kel on kogemus korrakaitseseaduse looja, tolgendaja, rakendaja voi opetajana. KOV-i, Keskkonnainspektsiooni, Maksu- ja Tolliameti, PPA jpt) ning korgkoolide tudengitele ja oppejoududele. aasta algusega). See on teavik, mis taidab tuhimiku Eesti oigusmaastikul – tolgendab ja selgitab 2014. aastal joustunud seaduse sisu. Материалы Коллектив авторов Korrakaitseseadus. Kommenteeritud valjaanne опубликовал: alexcapposchisto.

Лисичка-сестричка и Серый Волк. Книжка-игрушка

Далее

Автоматное программирование

Далее

Автомобили

Далее

Капнография в общеврачебной практике

Далее

Красовский П. Технология конструкционных материалов. Учебное пособие

Далее

3 thoughts on “Коллектив авторов Korrakaitseseadus. Kommenteeritud valjaanne”

  1. Картина, представшая перед моими глазами, была достойна кисти великого художника.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *